Textilmuseet
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Press &
Integritetspolicy

Pressrum

Textilmuseet har ett pressrum via Mynewsdesk där du hittar museets pressmeddelanden och pressbilder. För att prenumerera på Textilmuseets pressmeddelanden, klicka på knappen "följ" uppe i högra hörnet. Bilderna får endast publiceras i anslutning till redaktionell text om respektive utställning.
Klicka här för att komma till pressrummet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har några frågor, kontakta Textilmuseets kommunikatör, Louise Sjöström:
louise.sjostrom@boras.se
0768 88 85 88

Logotyper för Textilmuseet

Högerklicka och välj "Spara som" för att ladda ner logotyperna

>Logga GRÅ CMYK Öppnas i nytt fönster. (eps) , Logga RÖD CMYK Öppnas i nytt fönster. (eps) , Logga RÖD PMS Öppnas i nytt fönster. (eps)

Pressbiljetter

Som journalist är du varmt välkommen att besöka Textilmuseet. Visa din presslegitimation i museets reception så förser personalen dig med pressinformation om aktuella utställningar. Om du inte har presslegitimation kontaktar du vår kommunikatör, Louise Sjöström, louise.sjostrom@boras.se, 076-888 85 88.


Integritetspolicy

De kulturhistoriska museerna, Textilmuseet och Borås museum, värnar om den personliga integriteten och hög nivå av dataskydd. Denna policy berättar hur våra museer samlar in och använder eventuell personlig information.

De uppgifter vi använder syftar till att utvecklar vårt arbete och stärka kommunikationen med dig som kund till museerna. Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Museerna ansvarar för dina uppgifter
Textilmuseet och Borås museum ansvarar för de uppgifter vi lagrar. Det är kommunala verksamheter i Borås Stad, organisationsnummer 212000-1561. Textilmuseet har adress Skaraborgsvägen 3A, 501 80 Borås. Borås museum har adress Parkgatan 29, 501 80 Borås
Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss på: textilmuseet@boras.se

Museerna lagrar följande uppgifter
Personuppgifter är all slags information som kan förbindas med en fysisk person. De personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte är:

Postadresser och e-postadresser
Ovan används till utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till olika evenemang i museiverksamheten,
anmälningar till en aktiviteter hos oss då vi kan behöva registrerar bokning och betalning via din e-postadress/adress.Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna policy. Därefter gallras de ut när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Bild, film och museets samlingar
Samtycke inhämtas för samtliga bilder och filmer som används av De kulturhistoriska museerna samt även för uppgifter registrerade på de föremål som finns i museernas samlingar.

Hemsidor
Vi upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

Sessionscookie
Cookie-filen innehåller en sessionsidentitetskod som vår webbpubliceringssystem behöver för att fungera. Den sköter sessionsinformation under besöket på webbplatsen. Cookie-filen innehåller inte några personuppgifter och de används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Filen tas bort när webbläsaren stängs.

Offentlighetsprincipen
Museerna är en offentlig organisation vilket innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Då arkivlaglagen och offentlighets- och sekretesslagen är överordnade GDPR kan personuppgifter som utgör allmän handling komma att lämnas ut till tredje part.

Såhär kan uppgifterna tas bort eller kontrolleras
I vårt nyhetsbrevet finns en avanmälningslänk för den som inte längre vill vara mottagare.

Du har rätt att få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via
e-post till textilmuseet@boras.se

Om du finns med på bilder eller film som publiceras på våra hemsidor eller i sociala medier har du rätt att få dessa borttagna. Begäran om detta kan du göra via e-post textilmuseet@boras.se

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler.