Textilmuseet
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Textilmuseet - en viktig del av Borås Stad och Västra Götaland

Textilmuseet är en del av Borås Stads Kulturförvaltning och De Kulturhistoriska Museerna i Borås som består av Textilmuseet, Borås Museum och Almedahls museum. Textilmuseet har också ett Långsiktigt uppdrag från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen samt ingår i nätverk inom Boråsregionen Sjuhäradsbygdens kommunalförbund för att stärka kulturens betydelse i delregionalt utvecklingsarbete tillsammans med aktörer från utbildning, kultur, näringsliv och civilsamhälle.

Läs mer om museets historik här.

Textilstaden Borås

Kultur är en viktig faktor för att människor och företag ska attraheras av Borås och Västra Götaland. Näringslivet är en aktiv partner till Textilmuseet och tillsammans arbetar vi för att stärka Borås som den mest progressiva Textil- och modestaden i Norden. Museet erbjuder nationellt och internationellt intressanta utställningar, vilket även stärker staden och regionen utifrån turistekonomiska perspektiv. Samtidigt blir vi alla delaktiga i att utveckla en miljö som också är attraktiv för framtida studenter.

Samarbeten

Textile Fashion Center

Textilmuseet är placerat i Textile Fashion Center - ett centrum för utbildning, forskning, entreprenörskap och upplevelser inom textil och mode. Borås har under flera hundra år varit Sveriges ledande stad och region inom textil med entreprenörskap och nytänkande som fundament. Textile Fashion Center lyfter Sveriges innovations- och hållbarhetsutveckling inom textil och mode med de Globala målen för 2030 som ledstjärna.

Borås TME

Borås TME är stadens destinationsbolag vars syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling.

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige har till uppdrag att utveckla och marknadsföra Västsverige som destination. Kunderna är verksamheter inom besöksnäringen i Västsverige.

FORM & folk

FORM & folk ska bli ett starkt nätverk inom form-, design- och hantverksområdet i Västra Götaland. På uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ska FORM & folk skapa drivkraft, synlighet och samarbeten mellan aktörer samt agera motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid.
Besök FORM & folks hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland består av ideella och offentliga aktörer som har ett gemensamt intresse i industrisamhällets kulturarv. I samverkan binder vi ihop kulturarv och historia med dagens samhällsutveckling inom en rad olika områden. Prisma Västra Götaland erbjuder samarbete, stöd, kompetensutbyte och utvecklingsmöjligheter i ett regionalt sammanhang för alla föreningar, platser och småskaliga aktörer som genom kulturarvet vill utveckla en plats, en verksamhet eller ett besöksmål för att bidra till lokal och regional utveckling.

Prisma Västra Götaland har också en digital plattform, www.prismavg.se Länk till annan webbplats., där museer, föreningar och andra aktörer har möjlighet att dela med sig av berättelser som beskriver industrisamhällets kulturarv.

Vänföreningar

Textilhistoriska Sällskapet

Textil Historiska Sällskapet är en vänförening till Textilmuseet. Föreningens startade 1991 med syfte att bevara lokal textil historia och skapa aktiviteter och projekt som främjar det lokala textila arvet. Föreningen riktar sig till en mode- och textilintresserad allmänhet men även företag och branschorganisationer är medlemmar. Föreningen utgör ett stöd till Textilmuseets verksamhet och har genom åren fokuserat på stöd till museets utställningar, program och aktiviteter. Tillsammans med museet arrangerar Sällskapet regelbundet specialprogram och särskilda visningar för medlemmarna.
Besök föreningens hemsida. Länk till annan webbplats.

De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening

Föreningens ändamål är att inom Sjuhäradsbygden främja kulturmiljövård och museal verksamhet, stimulera intresset för konst- och kulturhistorisk forskning och dokumentation, med speciellt intresse riktat mot bygdens textila tradition samt att förmedla kunskap genom föreläsningar och publikationer. Föreningen startade Borås Museum i Ramnaparken 1914 och drev det i egen regi fram till 80-talet. Föreningen arrangerar kontinuerligt aktiviteter tillsammans med Borås Museum och Textilmuseet.
Se föreningens aktiviteter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.