Textilmuseet
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Form & folk: Textil Lek - ett residens på Textilmuseet

FORM & folk är ett nätverk inom form, design och hantverk, en drivkraft i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid. Projektet är finansierat som ett uppdrag från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. I regionens kulturstrategi prioriteras bl. a att stärka barns rättigheter, gynna nyskapande, främja formgivning, slöjd och hantverk och medverka till hållbar utveckling. FORM & folk arbetar för att alla människor ska känna till, förstå, uppskatta och värdesätta det som slöjd, hållbar design och konsthantverk står för.

I höst och vinter bjuder FORM & folk in Adam James, designer/konstnär, till ett residens. Det är en möjlighet att arbeta fritt under en period, med bas på Textilmuseet. Residenset är en pilot för möjliga kommande residens på andra platser, med andra förutsättningar, i Västra Götaland. Adam James erbjuds totalt en månads arvoderad arbetsvistelse i museets lokaler.


Temat för residenset är Textil lek och Hållbarhet utifrån FNs Globala mål.

Under residenset ges möjlighet att undersöka hur man kan arbeta med lek och hållbarhet i ett givet material, textil. FORM & folk hoppas kunna bidra till att utveckla designpedagogik generellt och särskilt med inriktning på barn och hållbarhet. De globala målen innefattar inte bara prylar, återvinning och ekologi, utan också ett fredligare samhälle, fred och rättvisa.
Med residenset ställs frågan: Hur kan en formgivare - en slöjdare, konsthantverkare eller designer - transformera en idé till fysisk form eller skapa ett möte som går att ta på och förstå? Hur tar vi bäst tillvara våra ändliga resurser, av material och mänsklig förmåga, för att förändra framtiden? Och hur kan idéer om hållbarhet inom formområdet bidra?


Lek är på allvar. I leken möts vi på riktigt. Under residenset finns möjligheten att utveckla leken och skapandet, med det textila materialet och textila tekniker som utgångspunkt. Som designområde är barns lekande relativt nytt men har på det senaste satts i fokus bl.a genom utbildningen Child Culture Design vid HDK Valand och den forskning som bedrivs i regionen.

Textilmuseet förbereder en ny utställning om textil hållbarhet och vill integrera en yta för barn i den.

Ett residens ska vara ömsesidigt berikande för platsen där det sker och för den som gör det.
I processen sker möten, uppstår nätverk och ny kunskap. FORM & folk vill skapa direkt engagemang under residenset. Det kan ske genom barns och vuxnas delaktighet i arbetet eller via samarbetet med lokala aktörer. Erfarenheterna ska delas. FORM & folk vill arrangera samtal där den inbjudna personen kan dela med sig av erfarenheter och insikter från
residenstiden. Ett residens förhåller sig öppet för processen. Att få möjlighet att arbeta fokuserat med tillgång till material, värdefulla kontakter och kunskap, ger nya svar och ingångar. Till denna första arbetsperiod har FORM & folk valt att bjuda in en formgivare med erfarenhet av att arbeta samskapande.

Residenset kommer att genomföras under vintern 2022/23.


Följ FORM & folk

Instagram: @formochfolk Länk till annan webbplats.
Facebook: FORMOCHFOLK Länk till annan webbplats.